Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Poradenstvo

Vzhľadom na neustále meniace sa legislatívne prostredie, poskytujeme svojim klientom odborné poradenstvo: Ekonomické poradenstvo vypracovanie finančných analýz a identifikácia silných a slabých stránok, odporúčania na optimalizáciu finančnej situácie spoločnosti, vypracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov, poradenstvo pri zavedení alebo zlepšení interného kontrolného systému. …

Viac informácií

Outsourcing

Ak si chcú firmy zachovať svoju vedúcu pozíciu v podmienkach novej ekonomiky, musia konať skôr a rýchlejšie ako ich konkurencia. Kľúčom k získaniu prevahy nad konkurenciou je schopnosť ponúknuť hodnotu zákazníkom a následne aj akcionárom. Hodnota sa tvorí prostredníctvom rozvojových alebo produktových stratégií; niekedy prostredníctvom agresívnejšieho a cieleného marketingu alebo vďaka vedúcej pozícii v technologickej…

Viac informácií

Preverenie účtovníctva

Preverenie účtovníctva (nie audit) predstavuje obdobu auditu účtovnej závierky. V porovnaní s auditom preverenie účtovníctva ide viac do hĺbky a je smerovaný viac dovnútra systému, teda predovšetkým na kvalitu interných kontrol, analýzu účtovných postupov (použité metódy a spôsoby), analýzu účtovného informačného systému...atď. Priebeh preverenie účtovníctva Preverenie účtovníctva sa obvykle aplikuje ako…

Viac informácií

Vedenie účtovníctva

V rámci externého spracovanie účtovníctva ponúkame tieto služby: implementáciu účtovníctva novovzniknutej spoločnosti a návrh vhodných účtovných postupov,vypracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc,spracovanie podvojného účtovníctva,vypracovanie účtovnej závierky v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania,vedenie evidencie k DPH a vypracovanie priznaní k DPH,spracovanie podkladov pre priznanie…

Viac informácií