Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Kontakt

Adresa:Bezručova 6792 / 64A Trenčín, 911 01
E-mail:trendcap@trendcap.sk
IČO:36 336 769
IČ DPH:SK 202 184 64 86
Číslo účtu:40 04 44 37 09 / 7500
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14773/R

Bezručova 6792/64A Trenčín 911 01