Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Užitočné stránky

Úrad práce sociálnych veci a rodiny
Ročné zúčtovanie do ZP
Národná banka Slovenska
Slovenská sporiteťňa, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Štatistický úrad SR
1. Slovenské neziskové servisné centrum
Ekonomické a právne informácie
Ochrana osobných údajov
Daňové riaditeľstvo SR
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Zbierka zákonov