Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Profil spoločnosti

Spoločnosť Trend&Capital, s.r.o. patrí medzi spoločnosti špecializujúce sa na ekonomické a podnikateľské poradenstvo. Spoločnosť vznikla v roku 2004 a bola založená členmi vrcholového manažmentu spoločnosti SLOVANET, a.s., ktorí firmu na objednávku zahraničného finančného investora vybudovali.

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločností a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Pri svojej činnosti spolupracuje s audítormi a daňovými poradcami, pre ktorých zabezpečuje služby pri tvorbe znaleckých a odborných posudkov, auditov a poradenstva.

Spoločnosť je vedená skúsenými pracovníkmi v oblasti ekonomického a podnikateľského poradenstva, ktorí sú schopní nielen vykonať transakciu podľa želania klienta, ale aj zvážiť a navrhnúť alternatívne riešenia. Našim cieľom je vždy navrhnúť a vykonať transakcie tak, aby vhodne dopĺňali podnikateľskú stratégiu našich klientov.