Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Ministerstvá

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky