Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Poisťovne

Sociálna poisťovňa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Spoločná zdravotná poisťovňa
Dôvera zdravotná poisťovňa
Union zdravotná poisťovňa
Apollo zdravotná poisťovňa
Európska zdravotná poisťovňa