Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Poradenstvo

Vzhľadom na neustále meniace sa legislatívne prostredie, poskytujeme svojim klientom odborné poradenstvo:

Ekonomické poradenstvo

 • vypracovanie finančných analýz a identifikácia silných a slabých stránok, odporúčania na optimalizáciu finančnej situácie spoločnosti,
 • vypracovanie podnikateľských zámerov a privatizačných projektov,
 • poradenstvo pri zavedení alebo zlepšení interného kontrolného systému.
 • predvstupná analýza, duediligence správy
 • finančné analýzy
 • poradenstvo v konkurznom konaní
 • odborný servis pri zakladaní spoločnosti
 • poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach
 • poradenstvo pri likvidácii spoločnosti

Účtovné poradenstvo

 • poradenstvo v oblasti vedenia účtovníctva,
 • poradenstvo pri riešení účtovných problémov,
 • poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc.

Daňové poradenstvo

 • Daňové poradenstvo v zmluvnom kontakte s daňovým poradcom, ktorý spolupracuje aktívne na riešení Vašich podnetov.
 • odborné konzultácie ku všetkým druhom daní,
 • daňové plánovanie a optimalizácia základu dane,
 • aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov,
 • spracovanie daňových priznaní.

Naším cieľom je poskytovanie komplexných služieb pre ekonomickú podporu úspešného podnikania:

 • sme partneri pripravení k dlhodobej spolupráci,
 • preferujeme jasné riešenia s dôrazom na konkrétne potreby klienta,
 • využívanie skúsenosti z riešenia slovenských i medzinárodných projektov,
 • pracujeme v súlade s medzinárodnými štandardami.