Trendcap

Ekonomické a podnikateľsképoradenstvo

K základným činnostiam spoločnosti patria služby a poradenstvo pri vzniku a rozbehu spoločností, ako aj vedenie účtovníctva v novovzniknutých spoločnostiach, optimalizácia ekonomiky, kontrola účtovníctva v zabehnutých spoločnostiach a ekonomické a podnikateľské poradenstvo.

Viac informácií

Referencie

Z celého súboru služieb, ktoré spoločnosť vykonala samostatne alebo v spolupráci s partnerskými spoločnosťami uvádzame napríklad:

 • VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK, Trenčín - poradenstvo pri zlúčení spoločností VOBB a VTÚLM, optimalizácie ekonomických, organizačných, personálnych a prevádzkových procesov
 • RONA, Lednické Rovne (skupina) – strategické poradenstvo, due dilligence, poradenstvo pri expandovaní spoločností, audit, znalecké posudky
 • KONŠTRUKTA INDUSTRY, Trenčín - odborný posudok - vyčíslenie škody v súvislosti s nedodržaním zmluvných podmienok kontraktu
 • Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Bratislava – overenie interných procesov a kontrol
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – poradenstvo pri vklade majetku do novej spoločnosti
 • SLOVGLASS - KATARÍNSKA HUTA – due dilligence
 • FAKULTNÁ NEMOCNICA, Trenčín – odborný posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty informačného systému MEDIS
 • BRANKO, Nitra – audit, ekonomické poradenstvo
 • MERINA, Trenčín (skupina) – audit, ekonomické poradenstvo
 • Trenčiansky samosprávny kraj – overenie ekonomicky oprávnených nákladov
 • SLOVAKTUAL, Pravenec – audit, IFRS, ekonomické poradenstvo
 • SAD Prievidza – audit, ekonomické poradenstvo, poradenstvo pri europrojektoch
 • MESTO Trenčín - overenie ekonomicky oprávnených nákladov
 • Q – EX, Trenčín (skupina) - audit, ekonomické poradenstvo
 • CENTIRE, Bratislava – audity euro projektov
 • Infra Services, Bratislava – ekonomické poradenstvo, optimalizácia procesov, audit
 • M-KOREKT, Trenčín – overenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
 • OCELEX, Trenčín – znalecký posudok a overenie účtovníctva
 • TAVAL, Prešov – audit, overenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo
 • SIGNUM-SK, Prievidza - audit, ekonomické poradenstvo
 • ZEPELIN, Trenčianske Teplice - audit, ekonomické poradenstvo

a ďalšie.